Cách cho phép người dùng comment ẩn danh trong WordPress

Cách cho phép người dùng comment ẩn danh trong WordPress

Gần đây một số bạn đã hỏi có cách nào để có thể cho phép bình luận ẩn danh trong WordPress không? Theo mặc định, người dùng không thể để lại comment trong WordPress mà không cung cấp tên và địa chỉ email. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn thấy làm thế nào để cho phép người dùng gửi bình luận nặc danh trong WordPress. Chúng tôi cũng sẽ cho bạn thấy làm thế nào để ẩn các trường tên và email trong bình luận WordPress.

Tạo tên và Email tùy chọn

Cách này sẽ thêm trường tên và email thành các tùy chọn chứ không ở dạng text như thường nữa. Người dùng sẽ không có nickname hay để lại bất cứ điều gì ngoài 1 comment.

Điều đầu tiên bạn cần làm là hãy vào Settings » Discussion và bỏ chọn hộp bên cạnh ‘Comment author must fill out name and e-mail’ . Bây giờ bạn hãy lưu các thay đổi vừa rồi lại và trang web của bạn sẽ sẵn sàng để chấp nhận comment mà không cần tên hay địa chỉ email gì cả.

comment ẩn danh wordpress

Đơn giản chỉ cần thiết lập trên sẽ cho phép người dùng để lại comment mà không cần cung cấp tên hoặc địa chỉ email. Và tôi cũng khuyên bạn nên loại bỏ các trường URL để ngăn chặn SPAM. Để làm điều này, bạn cần phải sửa đổi các mục trong phần bình luận của bạn. Đơn giản chỉ cần sao chép và dán đoạn mã sau vào file functions.php hoặc trong một plugin của trang cụ thể .

function wpb_alter_comment_form_fields($fields) {

// Modify Name Field and show that it's Optional 
$fields['author'] = '<p class="comment-form-author">' . '<label for="author">' . __( 'Name (Optional)' ) . '</label> ' . ( $req ? '<span class="required">*</span>' : '' ) .
'<input id="author" name="author" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author'] ) . '" size="30"' . $aria_req . ' /></p>';

// Modify Email Field and show that it's Optional
$fields['email'] = '<p class="comment-form-email"><label for="email">' . __( 'Email (Optional)', 'twentythirteen' ) . '</label> ' .
   ( $req ? '<span class="required">*</span>' : '' ) .
   '<input id="email" name="email" type="text" value="' . esc_attr( $commenter['comment_author_email'] ) .
   '" size="30"' . $aria_req . ' /></p>'; 

// This line removes the website URL from comment form. 	 
	 $fields['url'] = '';

  return $fields;
}
add_filter('comment_form_default_fields', 'wpb_alter_comment_form_fields');

Mã này chỉ cần thêm (Tùy chọn) bên cạnh tên và email của các trường trong bình luận trên website của bạn. dưới đây là demo:

Cách cho phép người dùng comment ẩn danh trong WordPress

Làm thế nào để tắt hoàn toàn tên và email trong comment

Đối với những người dùng muốn loại bỏ tên và email của trong hệ thống bình luận của mình, đây là đoạn code mà bạn cần dán vào file functions.php của theme hoặc một plugin trang cụ thể.

function wpb_alter_comment_form_fields($fields) {
  unset($fields['author']);
  unset($fields['email']);
  unset($fields['url']);
  return $fields;
}
add_filter('comment_form_default_fields', 'wpb_alter_comment_form_fields');

Tiếp theo sau đó bạn sửa file comments.php của theme. Bằng cách xác định vị trí các thẻ <?php comment_form ?> và thay thế nó với đoạn code này:

<?php 
comment_form(array(
'comment_notes_before' => '<p class="comment-notes">' . __( 'No name or email address required.' ) . ( $req ? $required_text : '' ) . '</p>'
  ));
?>

Nếu bạn không thể xác định vị trí comment_form, bạn vẫn có thể thay thế bước trên bằng cách thêm CSS này vào file style.css theme của bạn hoặc child theme.

.comment-notes {
display:none;
}

Demo:

comment ẩn danh wordpress

Chú ý: Xin lưu ý rằng nếu không có tên và địa chỉ email cũng như mục cần thiết, hệ thống bình luận của bạn sẽ thu hút một lượng đáng kể các comment cũng như các thánh SPAM, các plugin như Akismet và Sucuri chỉ có thể ngăn chặn một số IP xấu, chúng tôi khuyên bạn nên thêm số phương thức xác minh bằng mã xác nhận để ngăn chặn và đảm bảo tốt nhất cho website.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *