Backlink: Kiến thức về quản lý, đánh giá, phân tích và lưu ý

Backlink: Kiến thức về quản lý, đánh giá, phân tích và lưu ý

Trong bài viết này mình chia sẻ tới bạn những kiến thức đầy đủ về backlink. Chia sẻ mẫu file quản lý backlink, phân tích đánh giá trong quá trình triển khai dự án SEO.

Backlink là gì?

Khái niệm backlink không còn xa đối với những bạn làm SEO, đặc biệt là SEO trên Google.

Nó là một trong những yếu tố quan trọng trong thuật toán PageRank (thuật toán cốt lõi của Google) (1) (2).

Hình ảnh thuật toán PageRank dựa vào liên kết (click ảnh xem lớn hơn)
Hình ảnh thuật toán PageRank dựa vào liên kết (click ảnh xem lớn hơn)

Dựa vào hình ảnh thuật toán PageRank của Google phía trên chúng ta hiểu backlink của một trang (page, url hay 1 landing page SEO) là liên kết từ trang này tới trang kia có thể cùng một tên miền hoặc khác tên miền.

Xem bài viết: SEO không cần backlink, bạn đã hiểu Google?

Định nghĩa khác: Backlink là liên kết từ một trang thuộc một tên miền nào đó trỏ về trang web của bạn.

Phân loại

Trong SEO dựa vào các thuộc tính của backlink thường được chia thành hai loại đó là backlink dofollow và backlink nofollow.

Xem thêm đầy đủ thông tin về backlink tại SEOBeginner.

Quản lý backlink để đánh giá

Trong quá trình xây dựng backlink, những liên kết có thuộc tính rel=”nofollow” thì không truyền PageRank, không hướng bot Google vì vậy không bị phạt.

Ngược lại đối với những backlink dofollow chúng ta cần quản lý để phân tích đánh giá trong quá trình làm SEO.

Dưới đây là những yếu tố chúng ta cần quản lý:

  1. Loại backlink (dofollow hay nofollow)
  2. Landing page SEO backlink trỏ về
  3. Nơi đặt backlink (bài viết, trang web)
  4. Tên miền có bài viết trỏ backlink về
  5. Anchor text của backlink
  6. Nơi đặt backlink đã được index trên Google (kiểm tra bằng cách gõ site:url)
  7. Vị trí đặt backlink (trong content, sitewide, profile, chữ ký…)
  8. Ngày tháng, người tạo backlink, tài khoản, pass (nếu là diễn đàn)…

Video backlink

Dưới đây là video giới thiệu và đánh giá backlink, phân tích và lý do bạn nên làm file quản lý backlink.

Để xem được video rõ nét vui lòng bật chế độ HD:

Thắc xin vui lòng comment phía dưới. Đừng quên share video nếu bạn thấy có ích.

Spam dữ liệu có cấu trúc (fake rich snippets)

Spam dữ liệu có cấu trúc (fake rich snippets)

Lưu ý: Đây là bài viết demo nhằm để test giao diện cũng như tạo danh mục, tag đưa nội dung. Sẽ không được index trên Google!

Nếu bạn thấy thông này trên trang Thao tác thủ công thì điều này có nghĩa là Google đã phát hiện thấy một số đánh dấu trên các trang của bạn có thể đang sử dụng kỹ thuật không nằm trong phạm vi nguyên tắc về dữ liệu có cấu trúc của chúng tôi, ví dụ như đánh dấu nội dung không hiển thị cho người dùng, đánh dấu nội dung không liên quan hoặc gây nhầm lẫn và/hoặc hành vi ngụy tạo khác.

Kết quả là Google đã áp dụng thao tác thủ công đối với các phần bị ảnh hưởng của trang web của bạn và điều này có thể ảnh hưởng cách trang web của bạn hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Các hành động ảnh hưởng đến cách toàn bộ trang web của bạn hiển thị được liệt kê trong Kết quả phù hợp trên toàn trang web. Các hành động chỉ ảnh hưởng đến cách một phần trang web của bạn hiển thị được liệt kê trong Kết quả phù hợp từng phần.

Tác vụ được đề xuất

  • Đảm bảo đánh dấu trên trang web của bạn tuân thủ Nguyên tắc về dữ liệu có cấu trúc của chúng tôi nếu bạn muốn nó xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google. Điều này có thể bao gồm việc cập nhật đánh dấu hiện tại hoặc xóa bất kỳ đánh dấu nào vi phạm nguyên tắc.
  • Khi bạn đã thực hiện các thay đổi này, hãy gửi yêu cầu xem xét lại.

Nếu chúng tôi xác định trang web của bạn không còn vi phạm nguyên tắc về dữ liệu có cấu trúc của chúng tôi thì chúng tôi sẽ thu hồi thao tác thủ công.